วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

10/08/2555

วันนี้อาจารย์ให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ หอประชุมใหญ่

 หลังจากนั่นก็ได้มานั่งรวมตัวกันที่ใต้ตึกคณะ อาจารย์ถามว่าหลังจากการที่ได้ไปดูการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้อะไรบางเกี่ยวกับการใช้ภาษา และอาจารย์ให้แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3 คนทำงานที่ได้รับมอบหมาย คือ นำปฏิทินตั้งโต๊ะ มาทำคำศัพท์ พร้อมรูปภาพ ติดประกอบ และได้แยกย้ายกันไปทำงาน

งานที่ได้รับมอบหมายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น