วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

15/06/2555

วันที่ 15/06/55

    

        อาจารย์เข้าห้องเวลา 09.30 น. ได้เข้ามาคุยตกลงกันเรื่อง

ระเบียบการใช้ห้องเรียนห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน แต่สามารถ

ถือขวดน้ำเข้ามาได้ ตอนออกจากห้อง ก็ถือไปด้วย ยอ่าทิ้งไว้ในห้อง 

การแต่งกายที่่ ถูกระเบียบ จะใส่ทรงเอ หรือ พลีส ก็ได้ แต่ต้องไม่สั้น

จนเกินไป รองเท้าสีดำ หรือ สีน้ำเงิน ถ้าไม่มีเรียนรายวิชาพละศึกษา 

หรือ กิจกรรมกลางแจ้ง ก็ให้ใส่ชุดนักศึกษามาเรียน ให้ใส่ชุดพละ

เฉพาะรายวิชาพละ กับ กิจกรรมกลางแจ้งเท่านั่น การขยันตั้งใจเรียน 

จะมีทุนการศึกษา ให้ขยันๆไว้เข้า เพื่อจะได้ทุนปัจจุ ไม่ต้องไปสอบ

แข่งขันกับคนอื่น มีรุ่นพี่ได้ทุนไป 5 คน การเข้าห้้องเรียน ให้เข้าได้

ถึงเวลา 08.45 น. ห้ามสายเกินไปกว่านี้ ถ้ามาสายกว่านี้จะเชคชื่อ

เข้าสายทันที การส่งงานรายวิชาของอาจารย์จะไม่ทำแบบแฟ้มสะสม

ผลงาน จะทำเป็น Blogger ส่งในรายวิชา และอาจารย์ก็ได้สอน

วิธีเกี่ยวกับการใช้ Blogger แต่อุปกรณ์ในห้องเรียนไม่ค่อยสะดวก 

และจะได้สมัครไปพร้อมๆกัน เพื่อบางคนที่ะทำไม่เป็นได้ช่วยๆกัน ได้

ย้ายไปเรียน ชั้น ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสมัคร Blogger ของ

ตัวเองกันแต่ละคน บางคนก็สมัครได้อย่างง่าย บางคนก็ยังสมัครไม่

ค่อยได้ ก็วุ่นวายกัน สำหรับดิฉัน ก็ค่อนข้างจะยากนิดหน่อย กว่าจะ

เข้าสมัครได้ แต่ในที่สุดก็มี Blogger เป็นของตัวเอง

2 ความคิดเห็น: