วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

22/06/2555


               

มาเรียนเวลา 08.30 น. แต่อาจารย์เข้าห้องเวลา 10.30 น. ป้าเค้าเดินมาบอกอาจารย์ติดธุระอยู่ข้างล่าง พวกเราก็นั่งรออาจารย์กันในห้อง และอาจารย์ก็เข้ามาสอน มาพูดเรื่องการทำ blogger ว่ามีใครบ้างที่ยังทำไม่ได้ ให้ออกไปยกตัวอย่าง และสอนการเพิ่มลิ้ง ของมหาวิทยาลัย และลิ้งของเื่พื่อนๆ การปรับการตกแต่ง blogger นิดหน่อย อาจารย์จะปล่อยเวลา 11.50 น. เพื่อให้พวกเราได้ไปบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน ในแต่ละวัน วันนี้อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับเรื่อง

การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

โดยให้นึกว่า คำทั้งหมดที่มีความสำคัญกี่คำ และแยกออกเป็นอะไรบ้าง 
นึกคำว่าเด็กปฐวัย มีอะไรบ้างมีการพัฒนาการ โดยการนึกพัฒนาการด้านต่างๆ 

ร่างกาย 
อารมณ์ 
สังคม-จิตใจ 
สติปัญญา ด้านสติปัญญา มีนักทฤษฏี คือใครบ้าง ยกตัวอย่างมา 2 คน คือ เพียเจย์ และ บรูเนอร์

พัฒนาการของเพียเจย์ แบ่งออกเป็น แรกเกิด -2ปี และ 2 ปี - 6ปี
 และในช่วงนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 2-4 ปี และ 4-6 ปี 

ซึ่งในช่วง 0-2 ปี เด็กใช้ขั้นประสาทสัมผัส ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
เด็กในช่วง 2-4 ปี สามารถใช้ภาษาแทนคำได้สั้นๆ เช่น พ่อ แม่ หิว 
และในช่วง 4-6 ปี การใช้ภาษาจะมีการเพิ่มคำมากขึ้น มีเหตุผลในการตัดสินใจนิดหน่อย วิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จะใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5

ตา/ดู 
หู/ฟัง
ลิ้น/ชิมรส 
กาย/สัมผัส 
จมูก/ดมกลิ่น การจัดประสบการณ์ หลักการจัดจะมี

หลักการจัดประสบการณ์ 
สื่อ/สภาพแวดล้อมสนับสนุน 
การวัดประเมิน 
เทคนิค ภาษา 

ฟัง 
พูด 
อ่าน 
เขียน 

หลังจากที่อาจารย์สอนจบ ก็ให้มาเพิ่มลิ้งกับอาจารย์ สรุปการเรียนการสอนตามผังของวันนี้

  


1 ความคิดเห็น: