วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

20/07/2555

ไม่มีการเรียนการสอน เนื่่องจากอาจารย์ติดธุระ 
แต่อาจารย์ได้ฝากเพื่อนมาสั่งงาน ให้แบ่งกลุ่ม
และแบ่งกันไปทำงาน กลุ่มข้าพเจ้าได้ นำซีดีให้เด็กอนุบาล 3ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น