วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

27/07/2555

        อาจารย์เข้าสายเนื่องจากติดธุระ และขอเวลาเรียนชดเชย เพราะ อาทิตย์ที่แล้วไม่มีการเรียนการสอน จึงขอสอนชดเชยเป็นวันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฏคม 2555 และอาจารย์ให้นำเสนองานที่ได้มอบหมายให้ไปทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว พร้อมกับแนะนำข้อบกพร่องของแต่ละกลุ่ม และสอดแทรกข้อมูล สอนเข้าไปในขณะที่นำเสนอ ว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไร ความสนใจของเด็ก การตั้งคำถาม มีกลุ่มที่นำเสนอไปทั้งหมด 7 กลุ่ม และมีกลุ่มที่เหลืออีก โดยมีดังนี้


กลุ่ม 1 นำเสนองานเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 นิทานปกติ
กลุ่ม 2 เด็กอนุบาล 2 Big book (น้องกัส) ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
กลุ่ม 3 น้อง 7 ขวบ สวัสดิการมหาลัย
กลุ่ม 4 น้อง 7 ขวบ สวัสดิการมหาลัย
กลุ่ม 5 น้องอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กลุ่ม 6 น้องตุ๊ดตา อายุ 3 ปี หอพักเพ็ญประเสริฐ
กลุ่ม 7 น้องๆที่มูลนิธิเสือใหญ่ (สื่อCD)กลุ่มของดิฉันได้กลุ่มที่ 5 เล่านิทานโดยการใช้สื่อ CD 
รูปถ่ายที่ได้ไปถ่ายน้องๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น