วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

19/08/2555

อาจารย์สอนชดเชย วันที่ 20 กรกฏาคม 2555

               อาจารย์สอนในเรื่่อง-สื่อโทรทัศน์ : ให้เด็กดูแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง-เล่าของรักของหวง เกิดการเรียนรู้ของเด็ก และ การเกิดความเชื่อมั่นในตัวเด็ก ของรักของหวงจะเป็นตัวสะท้อนการแสดงออกถึงความหมาย ใช้ภาษาแทนความรู้สึกของเด็ก-ประชาสัมพันธ์ : ให้นักศึกษาคิดข้อความประชาสัมพันธ์คนละ 1 เรื่อง และพูดให้เพื่อนฟัง ว่าการประชาสัมพันธ์ ต้องประกอบไปด้วย อะไรบ้างเช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร อย่างชัดเจน ตัวอย่างประชาสัมพันธ์


วันที่ 22 - 23 สิงหาคม ขอเชิฐชวนนักศึกษา ทุกคณะ ร่วมงานประกวดคัดลายมือ พยัญชนะไทย ณ.ตึก 2 คณะศึกษาศาสตร์ เวลา 08.30 - 15.00 น. ผู้เข้าร่วมประกวดจะมีเกียริตบัตรมอบให้ สำหรับผู้ชนะ จะมีเหรียญรางวัลพร้อมเกียริบัตร ภายในงานมีเกมและของรางวัลแจกมากมาย มีอาหารของว่าง ฟรี!!! ตลอดงาน


           - การเล่าข่าว :ลักษณะอ้างอิง,เรื่องจริง,ทบทวนเหตุการณ์,เรียงลำดับ,แปลงเหตุการณ์เป็นคำพูด มีวันเวลา อาจพบเห็นด้วยตนเอง หรือจากผู้อื่น
           - การเล่าประสบการณ์ของตนเอง ทบทวนเหตุการณ์ เรียงลำดับ แปลงเหตุการณ์ เป็นคำพูด
           - การโฆษณา :มีวัตถูประสงค์อย่างไร คิดวิเคราะห์,เชื่อมโยงหาคุณสมบัติ การโฆษณา ทำให้เด็กมีความรู้รอบตัวได้ สื่อใน โทรทัศน์ อันไหนที่เด็กชอบ
          - การโฆษณากับของรักของหวงจะต่างกัน เพราะการโฆษณาต้องคิดวิเคาระห์ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้รอบตัวได้
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ก็ต่างกัน      - เสียงกับท่าทาง : ให้นักศึกษาพูดชื่อตัวเองตามพยางค์..แล้วทำท่า และหันไปจำท่าทาง ทำท่าทางของเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ๆ 
     - ความคิดสร้างสรรค์ : ขยายความคิด
     - เกมการศึกษา : เกมจับคู่ -จับคู่ภาพเหมือน,ภาพกับเงา,ภาพกับคำ
     - จิ๊กซอว์
     -ภาพตัดต่อ
     - ลอตโต้
     - ความสัมพันธ์ 2 แกน
     - อุปมาอุปไมย หรือ อนุกรม
     - โดมิโน
     - เซ็นชื่อ : เพื่อเป็นประสบการณ์
     - เขียนสร้างสรรค์ : เขียนเป็นเส้นอะไรก็ได้แล้วต่อเติมเป็นภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น