วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

26/08/2555

วันนี้อาจารย์นัดอาจารย์จากข้างนอก มาสอนทำดอกไม้ต่างๆ สำหรับเทศกาล
 หรืองานจัดบอร์ดดอกไม้ที่ได้ทำในวันนี้ รูปบรรยากาศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น