วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

28/09/2555


อาจารย์แจกเอกสารประกอบการเรียน พร้อมแจกกระดาษเปล่าคนละหนึ่่งแผ่น และให้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแจก Tablat สำหรับเด็ก ป.1 โดยอาจารย์แนะนำวิธีการเขียนนำเสนอว่าที่เรียนมาทั้งหมด มีรูปแบบอะไรบ้างที่เราสามารถนำเสนอข้อมูลนี้ออกมาได้ ให้ยกตัวอย่าง เช่น

1. การเขียนเรียงความ
2. การทำ Mild Map
3. การทำ Matrix


วีดีเสนอแนะจาก โทรทัศน์ครู  Tablat  คืออะไร
โดยมีหัวข้อในการเขียน คือ 

1. ข้อดี
เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
มีความทันสมัยมากขึ้น
เด็กสามารถเห็นสื่อประกอบ ได้ทันที ทั้งภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว
เด็กกับครูสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้รวดเร็ว
สะดวกต่อการติดต่อ ค้นคว้า
เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้ 
เด็กมีความเท่าเทียม อยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดแชร์ ข้อมูลได้

2. ข้อเสีย
จะทำเด็กกับครูมีความห่างกันไม่ได้ใกล้ชิด
เด็กไม่ได้ฝึกการเขียนด้วยมือ ไม่ได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ
สิ้นเปลืองงบประมาณ
ครูรุ่นเก่า ต้องใช่เวลาในการอบรม ทำให้สิ้นเปลืองเวลา
เด็กอาจสนใจการเรียนน้อยลง

3. การนำไปใช้
นำมาใช้พัฒนาการสอน สื่อประกอบ
นำความทันสมัยมาสู่เด็ก
นำมาพัฒนาเนื้อหาที่จะสอน แทนการพูดบรรยาย เพิ่มความน่าสนใจให้กับเด็ก


วีดีโอแนะนำ วิธีการใช้ Tablat


หลังจากนั่น อาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับว่าทำไมถึงต้องให้เขียนเรื่องนี้ เพราะ ความเป็นครู ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เราต้องรู้อะไรที่มากและกว้างขวาง ไม่ใช่รู้หรือเก่งแค่เฉพาะเรื่อง เพราะถ้าต่อไป เราได้ทำงานแล้วต้องสอน ป.1 เราก็สามารถที่จะทำได้ สามารถที่จะร่วมงานกับผู้อื่นได้สบาย และจำเป็นที่เราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น สามารถที่จะนำมาประยุกติ์ใช้กับทุกวิชาได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่วิชาเทคโน  เราสามารถนำความรู้ ความสามารถที่เรามีมาใช้ปรับปรุง มาเผยแพร่ นำความรู้ที่มีมาโชว์ และอาจารย์ให้ตรวจดูงานว่าเหลืองานค้างหรือยังไม่ได้ส่งงานชิ้นไหนบ้าง
และนัดสอบปลายภาค วันที่ 9 ตุลาคม 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น